Stropni nosilci

Za opečni montažni strop proizvajamo opečne stropne nosilce širine 12 cm, v dolžini od 1 do 6,40 m v koraku 20 cm. Stropni nosilec mora sloneti na zidu 20 cm.

Polagajo se v osni razdalji 50 cm.
Uporaba tega izdelka poenostavi gradnjo in prihrani veliko dragocenega časa in denarja.

OPEČNI NOSILCI

Beton nosilcev v opečni skledi C25/30 XC1, frakcije Φ 0-8 mm
Armatura B500A (armaturna mreža v tlačni plošči) in B500B (armaturna rešetka in dodatna armatura)

Meja plastičnosti fy= 500 MPa

DIMENZIJE NOSILCA: 12 cm x 4 cm x Lcl -> Lcl … svetli razpon
MASA NOSILCA: cca. 12,3 kg/m
PORABA:

  • 2,0 kos/m2 za sistem z enim nosilcem (bef= 50 cm)
  • 3,23 kos/m2 za sistem z dvema nosilcema skupaj (bef= 62cm)

OPEČNA POLNILA

DIMENZIJE POLNILA: 43/38 x 14 x 25 cm
MASA POLNILA: 8,3 kg/kos
PORABA:

  • 8,0 kos/m2 za sistem z enim nosilcem (bef= 50 cm)
  • 6,45 kos/m2 za sistem z dvema nosilcema skupaj (bef= 62cm)