Certifikati ustreznosti

Vsi naši izdelki imajo certifikat kakovosti in ustreznosti, ki ga je izdalo podjetje IGMAT d.d. pod številko certifikata 1373-CPR-0217 in izpolnjujejo zahteve standarda EN 15037-1:2008 (Montažni betonski izdelki – Stropni sistemi iz nosilcev in polnil – 1. del: Nosilci za uporabo po sistemu 2+.

Inštitut za gradbene materiale IGMAT d.d. je ob kontroli proizvodnje ugotovil, da izpolnjujemo vse predpisane zahteve, ki so določene s standardi:

EN15037-1:2008 – Stropni sistemi iz nosilcev in polnil – 1. del

EN845-2:2013 – opečno-armirne betonske preklade